Влизане

Регистриране

С натискане на активния бутон регистрация, заявявам че съм запознат с политиката за защита на лични данни на Доан ЕООД и приемам същата.
Получил съм от Доан ЕООД в качеството му на администратор цялата необходима инфо съгласно член 13 и ч 14 от обшия регламент относно защита на данните (ЕС 2016/679) GDPR в сила от 25.5.2018г. вкл. и за всички права, които имам като субект на лични данни. В това число и за правото ми на възражение срещу обработване на лични данни съгласно същия регламент и защита на лични данни.
Запознат съм с общите условия и приемам същите.*